Ugradnja i montaža klima – pitanja korisnika?

Šta se podrazumeva pod ugradnjom ili montažom klima uređaja kod Vas na terenu?

U naše standardne poslove ugradnje i montaže klima uređaja podrazumeva se postavljanje spoljašnje jedinice na zid do visine 3 metra, sa 2 metra frigo i elektro instalacije, priključni kabal, plastična cev za odvod kondezata. Bušenje rupe Ø55 mm uz upotrebu svih neophodnih materijala za instalaciju. Demonstracija rada korisniku, osnovne funkcije i mogućnosti klima uređaja, upotreba i funkcije daljinskog upravljača i osnovno održavanje filtera.

 Materijal koji je uključen u montažu klima uređaja:

  • pocinkovani nosači za spoljnu jedinicu klima uređaja
  • set vijaka i tiplovi za učvršćivanje spoljne i unutrašnje jedinice i i odvoda vode koja se kondezuje u klima uređaju.
  • crevo za odvod kondezara do 4 metra
  • kabal za napajanje strujom klima uređaja
  • izolaciona traka, slikon, gips i ostali materijali potrebni za montažu klima uređaja

About the Author: servis-beograd