Usluge električara, uvođenje i održavanje elektroinstalacija

Uvođenje elektroinstalacije je posao koji treba uraditi dobro i stručno. Po statistikama najveći broj požara upravo izbija zbog loše ili pogrešno urađenih elsktričnih instalacija. Bilo da je u pitanju prepravka stare instalacije koja ne može da izdrži opterećenja, ili uvođenja elektroinstalacije kod izgardnje novog objekta najbolje je konsultovati se sa ovlašćenim inženjerima koji se bavi projektovanjem električnih instalacija. Mi svom timu imamao eletro inženjera koji će predvideti i proceniti sve što je potrebno kakao bi sve uredno funcionisalo. Usluge naših električara u Beogradu se sastoje od samog početka postavljanja instalacije do završnih radova u stručne savete. Opremljeni smo kompletnom opremom i alatima, uz neophodno dugogodišnje iskustvo i potrebnim znanjem za efikasan rad. Pratimo sve nove tehnološke inovacije na području eletrifikacije kakao bi što kvalitetnije izvodili radove na kojima smo angažovani.

elektro-instalacijeKod uvođenja elektroinstalacija postoje dve vrste instalacija i to jake i slabe struje.  U instalacije slabe struje spada postavljanje vodova za videonadzor, alarmne uređaje, mrežne ormane i slično. U jake struje ubrajamo instalacije i razvođenje kablova unutar kompletnog objekta, postavljanje utičnica i prekidača, razvodnih ormana i razvodnih kutija, sve to osigurano sa dgovarajućim osiguračima i sklopkama. Osim uvođenje nov einstalacije, vršimo popravke i stare, menjamo obične osigurače sa automatskim. U principu većinu stvari možete da radite sami, ali ako niste električar, bolje je da ne petljate sa strujom, već da potražite usluge električara Beograd servisa.

Naši iskusni električari Beograd servisa će za vas odraditi sledeće:

  • uvođenje kompletne instalacije u novoizgrađenim objektima
  • rekonstrukciju i prepravke, zamene postojećih instalacija u starijim objektima,
  • instalacije za televiziske i satelitske sisteme,
  • instalacije za alarmne sisteme i video nadzor,
  • instalaciju za osvetljenje dvorišta i ostalih objekata,
  • sve sitne poravke i probleme sa strujom
  • ugradnja klima uređaja i sevisiranje klime

I naravno ono što sve interesuje je cena postavljnaj instalacija. Tačnu cenu usluga naših električara nije baš lako izračunati i unapred odrediti, jer zavisi od montaže, materijala koji se koriste, pre uvođenje instalacije bilo bi dobro da znate koliko utičnica želite u kojim prostorijama, i da li ćete imati neke dodatne uređaje poput alarma ili video nadzora. Postoji mogućnost određivanja cene na osnovu, broja sijaličnih mesta i utičnica.

Naš električar Beograd servisa će se pobrinuti za sve što je potrebno, ali pre uvođenja instalacije dogovorićemo se o ceni naših usluga.